Nyheter

Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK

Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet Göteborgs Stad. Leveransen är en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fyra år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas för planering av beslutade insatser, [...]

Vi söker en erfaren projektledare

Kartena växer och söker nu en erfaren projektledare för spännande utmaningar i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du har sannolikt en bakgrund som projektledare med erfarenhet av införande av IT-system i stora organisationer – gärna inom offentlig sektor. Dina kunskaper inom projektmetodik och projektstyrning är bred och djup vilket gör att du [...]

Årsredovisning Kartena AB

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 finns att ladda ner nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2014

Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl 9.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen [...]

Vi söker systemutvecklare till Göteborg

Det går bra nu. Kartena växer och söker nu fler skarpa systemutvecklare. Om du har rätt egenskaper och inställning kan detta bli din nya drömarbetsplats. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill vara en viktig kugge i verksamheten och arbeta i en organisation med högt i tak. Hos oss blir du en [...]