Kartena presenterar Ledningskollens mobilapp på Sundsvall42

Sundsvall 42 ären konferens som vänder sig till professionella IT-användare och samlar c:a 750 människor.

Kartena kommer att presentera en mobilapplikation för Ledningskollen som vi på Kartena har utvecklat på uppdrag av PTS. Läs mer om seminariet och ladda ner vår
presentation här: http://www.sundsvall42.se/web/s42-2012/seminarie-k6

Seminariet hålls 28/10 kl. 10.00