GPS-Positionering

Lösningar som utnyttjar mobil positionering kan vara olika och syfta till att:

 • styra och kontrollera ett fordonsflöde
 • övervaka och larma (geofencing)
 • styra kundkommunikation utifrån geografisk position
 • följa upp ett utfört arbete på fältet
 • använda GPS-funktionalitet i applikationer eller appar

Vi har bland annat erfarenhet av system för:

 • att ge verksamhetsstöd för försäljning i “mobila butiker” (ex. Hemglass)
 • skapa arbetsordrar utifrån geografiska platser i fält
 • uppföljning av vinterväghållning
 • positionering för budbilsverksamhet
 • säkerhetslösningar baserat på GPS-larm
 • mobila lösningar
Kontakta oss för mer information!