Kartdata

Kart- och adressdata är en vital del i alla geografiska IT-lösningar. Kartena har avtal med de största leverantörerna på marknaden och kan tillhandahålla data för olika ändamål och på ett flertal sätt.

Vi tillhandahåller exempelvis vårt data via en s k Web Map Service (WMS) som är en öppen OGC-standard för att dela data. Detta innebär i princip en möjlighet att köpa “kartdata på kran” oavsett vilket system eller tillämpning det gäller.

Vad gäller data för Sverige så har vi ett avtal om vidareförädling med Lantmätetriet.

För internationella tillämpningar så jobbar vi med både Tele Atlas (numera ägda av TomTom) och Navteq.