Ruttoptimering

Analysera din potential med hjälp av avancerad ruttoptimering

Kartena gör analyser och genomför simuleringar på din tjänstelogistik. Analysen görs baserat på er verkliga grunddata vad gäller personal, kunder samt kontrakt-, besök eller servicetillfällen. Utifrån överenskomna nyckeltal som har en betydelse i er verksamhet, kan vi visa på potentialen i din organisation och jämföra med er nuvarande logistikplanering. Analysen kan resultera i flera insikter om den egna organisationen och vad man kan förändra för att nå ett bättre resultat.

Diagram ruttoptimering potential

Kan du hantera fler kunder med befintlig personal?

Låt säga att din säljkår idag genomför i genomsnitt 4 besök per dag. Vad skulle det göra för din verksamhet om det kunde ökas till 5 eller 6 besök per dag utan övertid eller stressad personal? En ruttoptimerad plan ger goda förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande.

Har du jämn beläggning för din personal?

Har någon av dina servicetekniker lite för mycket att göra och andra lite för lite? Simulera hur arbetsfördelningen fördelningen kan justeras  för att få en jämnare beläggning på din personal.

Vad är kostnaden för en “personlig servicetekniker”?

Funderar du på att erbjuda dina kunder personliga servicetekniker eller säljare? Vill du veta hur det påverkar din effektivitet? Simulera båda fallen eller en mix av dem och bli klokare innan du fattar ditt beslut.

Vart skall nästa servicedepå ligga eller vart skall nästa servicetekniker rekryteras?

Den geografiska utgångspunkten för din verksamhet -vare sig det är depåer eller personalens hemadress -har stor inverkan på verksamhetens effektivitet. Simulera och jämför effekterna av olika placering vid rekrytering eller lokalanskaffning.

Visualisera din verksamhet på en karta

Dimensionera din personalstyrka

Har du rätt antal personer i din personalstyrka? Du kanske ska expandera eller bara effektivisera nuvarande arbete. Kan nuvarande team utföra mer jobb? Behöver du anställa fler? Genom ruttoptimering kan du simulera hur många resurser du behöver i olika scenarier.

Räkna på offerter

Skall du räkna på nya uppdrag för din organisation? Få stöd i offertarbetet genom analys och ruttoptimering vilket ger dig  rätt värden vad gäller  antal mil, arbetsdagar, hotellnätter mm som arbetet kräver. Du minskar risken i dina offerter och säkerställer att du kan lämna ett konkurrenskraftigt pris.

Visualisering av din verksamhet på köpet!

Som en del av analysen kan du på en karta se hur din verksamhet är placerad  geografiskt. För många är detta första gången man ser verksamheten i det perspektivet och nya insikter kan fås.

Operativa planer på köpet!

Analysen och simuleringarna skapar i första hand ett beslutsunderlag men genererar också de fysiska planerna för att utföra arbetet. Körplanerna kan sättas i händerna på din organisation  och anger vem som skall åka vart, när och i vilken ordning.

Skräddarsydda system för strategisk och operativ tjänsteplanering.

Vill du själv regelbundet kunna genomföra analyser och simuleringar för att kunna dimensionera ditt serviceteam eller din säljkår och även kunna generera operativa planer för dem att följa? Kartena utvecklar verksamhetsanpassade IT system baserat på ruttoptimering utifrån standardiserade byggblock. Ta kontakt med oss för att diskutera din verksamhets behov.

Ruttoptimering fördelning på fordon

Varför ruttoptimering?

Med hjälp av ruttoptimering kan din verksamhet effektiviseras genom tex

 • Färre körda mil med effektivt planerade rutter

 • Mer tid hos dina kunder då fler besök/insatser hinns med

 • Minskad administration genom automatiserad planering

 • Minskat slitage på fordon med minskad körsträcka

 • Bättre miljö-image genom minskade miljöutsäpp

För vem passar Kartenas erbjudande och tjänster?

Kartena riktar sig i första hand till logistikintensiva tjänsteföretag inom tex,

 • Försäljning

 • Teknisk service (reparation, underhåll, inspektion)

 • Hemtjänstpersonal (vård, omsorg)

 • Ronderande bevakning

 • Renhållning

 • mfl

Vill du veta mer?

För mer ingående information eller ett möte där Kartena kan presentera ruttoptimering för din organisation. Kontakta:

Rikard Linneroth Kartena AB 

Rikard Linneroth

rikard.linneroth@kartena.se
031 77 44 390

www.kartena.se