Ruttoptimering

Varför använda IT-verktyg för ruttplanering?

  • Få en bättre planering genom att ta hänsyn till många olika faktorer som kan vara svårt att hålla i huvudet
  • Blixtsnabb optimering
  • Möjliggör besparingar i planeringstid, fordonskostnader, personalkostnader
  • Spara miljön
Vi är partners med DPS International AB som är en av de större europeiska aktörerna inom ruttoptimeringsområdet.