Agil utveckling

Agil utveckling innebär att man delar upp utvecklingen i korta faser där varje fas skall resultera i en testbar lösning. Detta gör det lättare under projektets gång att säkerställa att man verkligen utvecklar det som kunden vill ha och det gör det lättare att göra andra designval under projektets gång om man kommer fram till att vissa funktioner är viktigare än andra.

Vi på Kartena ser många fördelar med att tillämpa agil utveckling, både för våra kunder och för oss som företag. Den agila metod vi använder oss av är Scrum och vi har flera certifierade Scrum-masters. Läs mer om Scrum på scrum.org och på Wikipedia.

“Genom att arbeta med Scrum är det lättare att säkerställa att vi och kunden har samma bild av hur systemet skall se ut och fungera”
Daniel Garcia, certifierad Scrum master på Kartena