Archive by Author

Årsredovisning Kartena AB

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 finns att ladda ner nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2014

Comments Off Continue Reading →

Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl 9.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen [...]

Comments Off Continue Reading →

Vi söker systemutvecklare till Göteborg

Det går bra nu. Kartena växer och söker nu fler skarpa systemutvecklare. Om du har rätt egenskaper och inställning kan detta bli din nya drömarbetsplats. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill vara en viktig kugge i verksamheten och arbeta i en organisation med högt i tak. Hos oss blir du en [...]

Comments Off Continue Reading →

Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK

STOCKHOLM, 12 februari, 2015 – Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet. Leveransen kommer att ske som en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fem år med möjlighet till förlängning. Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas [...]

Comments Off Continue Reading →

Fortsatt arbete med Ledningskollen

PTS väljer att arbeta vidare med Decerno och Kartena för projektet Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en satsning för att minska skadorna på samhällets viktiga infrastruktur. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp. Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare [...]

Comments Off Continue Reading →