Archive by Author

Addnode Group kan teckna kontrakt med Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK då prövningstillstånd inte medges

Stockholm den 8 september, 2016. Addnode Groups dotterbolag Kartena fick i mars 2016 ett tilldelningsbeslut från Göteborgs Stad avseende IT-stöd för planering, genomförande och uppföljning av verksamheter inom välfärdsområdet i Göteborg stad, en order värd cirka 35 MSEK. Beslutet har sedan i flera omgångar överklagats. Kammarrätten har nu lämnat besked om att de inte beviljar [...]

Comments Off Continue Reading →

Addnode Group har fått tilldelningsbeslut för planering- och uppföljningssystem inom välfärdsområdet till Göteborgs Stad värt cirka 35 MSEK

Kartena, ett dotterbolag till Addnode Group, har fått tilldelningsbeslut avseende ett planerings- och uppföljningssystem för välfärdsområdet Göteborgs Stad. Leveransen är en SaaS-tjänst och ordervärdet är bedömt till cirka 35 MSEK över fyra år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Det nya planerings- och återrapporteringssystemet ska bland annat användas för planering av beslutade insatser, [...]

Comments Off Continue Reading →

Vi söker en erfaren projektledare

Kartena växer och söker nu en erfaren projektledare för spännande utmaningar i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du har sannolikt en bakgrund som projektledare med erfarenhet av införande av IT-system i stora organisationer – gärna inom offentlig sektor. Dina kunskaper inom projektmetodik och projektstyrning är bred och djup vilket gör att du [...]

Comments Off Continue Reading →

Årsredovisning Kartena AB

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 finns att ladda ner nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2014

Comments Off Continue Reading →

Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma fredagen den 26 juni 2015 kl 9.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2015 (avstämningsdag är fredagen [...]

Comments Off Continue Reading →