Archive | Nyheter RSS feed for this section

Fortsatt arbete med Ledningskollen

PTS väljer att arbeta vidare med Decerno och Kartena för projektet Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en satsning för att minska skadorna på samhällets viktiga infrastruktur. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp. Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare [...]

Comments Off Continue Reading →

Årsredovisning Kartena AB

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013 finns att ladda ner nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2013

Comments Off Continue Reading →

Kallelse till årsstämma i Kartena AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Kartena AB (publ), org. nr 556564-9885, att delta i årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 10.00, i Addnode Groups lokaler på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman skall finnas införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014. Därtill uppmanas aktieägare [...]

Comments Off Continue Reading →

Kartenas bidrag till Open Source-communityn uppmärksammas

Kartena har under det senaste åren arbetat alltmer med kartklienten Leaflet som fortsätter att vinna mark som kartklient på den internationella scenen. I slutet av 2012 övergick den användargenererade kartdatabasen OpenStreetMap till Leaflet – även stora publika tjänster som Foursquare och Wikipedia använder numera den Open Source-baserade plattformen. Kartena har bidragit i projektet genom ett [...]

Comments Off Continue Reading →

Kartena ställer ut på GIT 2014

Kartena ställer ut på årets GIT-mässa, ni återfinner oss på plats B01:28 precis innanför entrén till mässan. Vi kommer också att delta i konferensen och presentera hur vi ser på den snabba utvecklingen inom Open Source-området för GIS-branschen. Boka in onsdagen den 19 mars kl 10.45 då vårt seminariepass inleds! Väl mött på GIT-mässan!

Comments Off Continue Reading →