Examensarbete

Utvecklingen vad gäller geografiska IT-tjänster går snabbt och vi är övertygade om att det finns möjligheter för dig som läser ämnen inom data eller GIS att göra ditt examensarbete här på Kartena. Har du egna idéer så får du gärna kontakta oss så kan vi diskutera vad det finns för möjligheter.

Några idéer som vi har:

  • Utvärdera olika Open Source-ramverk för GIS
  • Geografisk analys/GIS-analys
  • Inventering i fält med smartphones
  • Ruttoptimering i realtid
  • Visualisering av geografisk information (Infovis)