InCheck – Ärendehanteringssystem för ledningsanvisning

InCheck
InCheck är Sveriges nya ärendehanteringssystem för ledningsansvisning. Systemet effektiviserar hanteringen av förfrågningar om ledningsanvisning för ledningsägare inom både privat och kommunal sektor. InCheck är skräddarsytt för att användas tillsammans med Ledningskollen.se och kan anpassas till den egna organisationen.

 

Har Ledningskollen ökat antalet ärenden angående ledningsanvisning?

InCheck jobbar med att läsa in information från flera källor. Detta ger systemet möjlighet att skapa ritningsfiler, kartunderlag med en bakgrundskarta, ärendeinformation både geometrier och textuell information samt ledningsnätet som finns i området automatiskt. Ärenden från Ledningskollen kan även besvaras direkt till mottagaren och kvitteras automatiskt. InCheck är fullt integrerat med Ledningskollen. Spar tid för din personal.

InCheck översikt

Arbetar ni med ineffektiva system?

Incheck kan generera kartunderlag och CAD-filer både i ett automatiskt och manuellt läge. Minska hanteringstiden på behandlingen av ärenden som kommer från Ledningskollen genom att låta InCheck ta fram underlagen och skicka informationen direkt till mottagaren. Arkivera behandlat ärende inklusive underlag och göra det sökbart. InCheck är fullt integrerat med Ledningskollen.se.

 Är inte hela ert ledningsnät inmätt?

Hela ledningsnätet behöver inte vara inmätt. Arbeta med begränsningar för vilka ärenden som man vill automatisera och vilka som man vill behandla manuellt. Arbeta med säkerhetszoner där man har ledningar som är antingen felaktigt inmätta eller inmätning saknas. Det går att automatisera hela eller delar av de geografiska områden där man har intressen.

Har du känslig data?

Några av användarna av InCheck har känslig information som t ex vattenledningar. Det finns ett önskemål om att minimera hur mycket information man delar med sig av vid varje ärende. InCheck har funktioner för att maska av både i kartunderlag och i CAD-filer så att mottagaren endast får den information som berör det område de angivit i Ledningskollen. Se exempelbilder.

InCheck maskar data

Kvalitetssäka processen

InCheck erbjuder att arbeta in ett mer konsekvent beslutsfattande. Genom att underlag och ärenden besvaras på samma sätt varje gång kan man säkerställa kvalitén på det material som skickas ut.

Specifikt framtaget för modern ledningsanvisning

Incheck utvecklas av Kartena AB som på uppdrag av Decerno utvecklat Ledningskollen.se till Post- och telestyrelsen. InCheck är en produkt framtagen specifikt för ändamålet. Erfarenheten Kartena införskaffat med arbetet med ledningsägare runt om i Sverige har resulterat i InCheck.

InCheck är anpassningsbar utifrån ledningsägarens egen organisation. Möjliga påbyggnadsmoduler kan beställas vid behov.

Vill du veta mer?

För mer ingående information eller ett möte där Kartena kan presentera InCheck för din organisation.

Ladda ner information som PDF

Erik Olsson Kartena AB

 

Erik Olsson

erik.olsson@kartena.se
031 77 77 791

www.kartena.se