InCheck – ärendehanteringssystem för ledningsanvisning

InCheck

InCheck är Sveriges nya ärendehanteringssystem för ledningsansvisning. Systemet effektiviserar hanteringen av förfrågningar om ledningsanvisning för ledningsägare inom både privat och kommunal sektor. Incheck är skäddarsytt för att användas tillsammans med Ledningskollen.se och kan anpassas till den egna organisationen.

Grävgeometrier och ledningsnät visas i samma kartvy
• Bättre beslutsunderlag vid handläggning
• Karta med grävgeomterin och nätet kan skickas till frågare

Automatiska svar
• För nät med ”säkert läge”
• Manuell hantering undviks, lägre kostnader för handläggning
• Hantering av fall som kräver manuell handläggning (storageometrier etc)

Effektiv manuell hantering
• Skicka karta direkt ifrån InCheck
• Fullt integrerat med Ledningskollen => ärendet kvitteras direkt från inCheck • Ärenden kan sorteras i olika listor baserat på auto-svar eller ej

Historik och arkivering av ärenden
• Analysera behandlade ärenden; hanterade av LÄM, automatiserade svar eller manuellt hanterade

Kvalitetssäkring av processen
• Möjlighet att arbeta in ett mer konsekvent beslutsfattande

Specifikt framtaget för modern ledningsanvisning
• En produkt framtagen specifikt för ändamålet
• Anpassningsbar utifrån ledningsägarens egen organisation • Möjliga påbyggnadsmoduler kan vara

Incheck utvecklas av Kartena AB som på uppdrag av Decerno utvecklat Ledningskollen.se till Post- och telestyrelsen.