Vi söker en erfaren projektledare

Kartena växer och söker nu en erfaren projektledare för spännande utmaningar i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Du har sannolikt en bakgrund som projektledare med erfarenhet av införande av IT-system i stora organisationer – gärna inom offentlig sektor. Dina kunskaper inom projektmetodik och projektstyrning är bred och djup vilket gör att du lätt tar dig an nya projekt på ett strukturerat sätt. Du inser vikten av kommunikation och den kommunikativa förmågan är en av dina styrkor.

Affärsmässighet är också något vi värderar högt och därför ser vi erfarenhet från leverantörsrollen som meriterande. Vi tror också att du har erfarenhet inom IT-området men vi vill gärna se en tonvikt på verksamhetsutveckling för att vi tillsammans skall bli komplementära.

Tjänsten

Kartena ingår i Addnode Group (publ) inom affärsområde Process Management som är en av de ledande leverantörerna av IT-system och tjänster till offentlig sektor i Sverige. Vi är leverantör av många komplexa och verksamhetskritiska system till svenska kommuner och statliga myndigheter. Bolagen inom affärsområdet arbetar både som fristående enheter men också i gemensamma projekt för att leverera affärsnytta för våra kunder.

På Kartena kan du göra skillnad. Vi är en liten organisation som arbetar inom ett område i snabb utveckling i gränslandet mellan GIS, verksamhetsutveckling och samhällsnytta. Vi står nu inför en ny fas där vi kommer att driva större projekt än tidigare och med ett större fokus på verksamhetsutveckling.

Kontakta oss för mer information. Vi välkomnar din ansökan!

Placeringsort: Göteborg