Mobilapplikationer

Allt fler använder smartphones och tablets privat och i arbetet. Karttjänster och GPS-positionering tillhör de funktioner som är de mest använda och det öppnar upp möjligheten för att bygga nya tjänster och arbetsverktyg.

Vi har möjlighet att bygga lösningar för flera olika plattformar:

  • HTML5 och Leaflet-kartklient som både fungerar bra på vanlig webb såväl som i smartphone och tablet
  • iOS
  • Android

Vi kan även tillhandahålla webservices för dig som själv bygger en mobil kartlösning och vill ha hjälp med backend-applikationer. Där kan exempelvis vårt publiceringsverktyg MapUse Content fungera som den lösning genom vilket man editerar informationen som visas i kartorna.

Kartena har bland annat utvecklat en HTML5 baserad lösning för Ledningskollen.se där man kan rita in var man skall utföra grävarbeten så att man direkt i mobilen kan få reda på vilka ledningsägare (elbolag, telebolag, bredbandsbolag etc) som kan ha ledningar i marken.

iPhone kör Ledningskollen