Årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 finns att ladda ner nedan.

Årsredovisning och revisionsberättelse för Kartena AB (publ) 2014