Våra systerbolag

Kartena är ett dotterbolag till Addnode AB (publ) och är därigenom en delmängd av en framgångsrik företagsgrupp med fler än 800 anställda. 

Inom koncernen tillhör vi affärsområde Process Management som fokuserar på verksamhetskritiska system för ärendehantering, GIS och för offentlig förvaltning. I affärsområdet ingår följande systerbolag till Kartena:

Cartesia 
Är ett IT-företag med fokus på att tillhandahålla specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik.

Prosilia 
Prosilia är ett konsultföretag för IT-systemutveckling med kompetens inom hela utvecklingskedjan från utredning till installation av färdigt system.

Ida Infront 
Med kunder som Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen är Ida Infront AB ett av Sveriges främsta företag inom e-Government.

Decerno
Decerno skapar och utvecklar moderna, pålitliga och långsiktiga systemlösningar. Decernos affärsidé är att bygga stora integrerade applikationer med relationsdatabas som grund.

MittBygge
Tillhandhåller information och 24h e-tjänster för bygglovhantering direkt mellan medborgarna och kommunerna.

Tekis 
Marknadsför och utvecklar system för bl a samhällsbyggnad, teknisk förvaltning och miljöförvaltning huvudsakligen för Sveriges kommuner.

Arkiva 
Specialiserat på digitala arkiv; läsa in och arkivera digitala dokument, utskrift i skala, söka och läsa i arkivet via internet, etc.