Historik

Kartena AB startade runt millennieskiftet i Göteborg, ursprungligen under namnet Geosition då efterfrågan på geografiska IT-system växte.

Den ökade användningen av GPS, mobila tillämpningar och internetbaserade system ställde nya krav på GIS-branschen och 2001 lanserade Kartena den banbrytande kartservern Geosition Platform. Plattformen satte en ny agenda för GIS-branschen vad gäller användarvänlighet, integrerbarhet och prestanda. Detta många år före Google Maps.

Under 2003 blev Kartena en del av DecernoGruppen och blev systerbolag med Tekis AB, Decerno AB och MittBygge AB. Till och med 2010 var DecernoGruppen huvudägare i Kartena AB.

Sedan 2010 är Addnode AB största ägare i Kartena och genom detta tillhör Kartena en framgångsrik börsnoterad IT-koncern med över 800 anställda.