Vad vi står för

Kartena AB är specialiserade på att utveckla moderna system och lösningar inom geografisk IT. Behoven av att positionera, överblicka och visualisera geografiskt finns i många olika sammanhang och Kartena arbetar med kunder och partners inom ett flertal olika branscher. Våra erbjudanden inbegriper ofta system för optimering, positionering och webbaserad GIS.

Vi är duktiga på att förstå behov och olika verksamheters förutsättningar. Vi har också arbetat mycket med att sprida användningen av GIS till nya användargrupper vilket gjort oss duktiga på att utveckla användarvänliga system.

Vårt engagemang är hängivet och vi vill vara en pålitlig partner med ett långsiktigt fokus. Samtidigt har vi det lilla företagets flexibilitet och har en förkärlek för nya idéer, innovation och entreprenörskap.