Om Kartena

Mindre entreprenörsbolaget i den större koncernen

Om kartena

Addnode Group

Kartena tillhör Addnode Group som förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har eller kan ta en ledande position.

Kartena AB är specialiserade på att utveckla moderna system och lösningar inom geografisk IT. Behoven av att positionera, överblicka och visualisera geografiskt finns i många olika sammanhang och Kartena arbetar med kunder och partners inom ett flertal olika branscher. Våra erbjudanden inbegriper ofta system för optimering, positionering och webbaserad GIS.

Vi är duktiga på att förstå behov och olika verksamheters förutsättningar. Vi har också arbetat mycket med att sprida användningen av GIS till nya användargrupper vilket gjort oss duktiga på att utveckla användarvänliga system.

Vårt engagemang är hängivet och vi vill vara en pålitlig partner med ett långsiktigt fokus. Samtidigt har vi det lilla företagets flexibilitet och har en förkärlek för nya idéer, innovation och entreprenörskap.

Historik

Kartena AB startade runt millennieskiftet i Göteborg, ursprungligen under namnet Geosition då efterfrågan på geografiska IT-system växte.

Den ökade användningen av GPS, mobila tillämpningar och internetbaserade system ställde nya krav på GIS-branschen och 2001 lanserade Kartena den banbrytande kartservern Geosition Platform. Plattformen satte en ny agenda för GIS-branschen vad gäller användarvänlighet, integrerbarhet och prestanda. Detta många år före Google Maps.

Under 2003 blev Kartena en del av DecernoGruppen och blev systerbolag med Tekis AB, Decerno AB och MittBygge AB. Till och med 2010 var DecernoGruppen huvudägare i Kartena AB.

Sedan 2010 är Addnode AB ägare till Kartena och genom detta tillhör Kartena en framgångsrik börsnoterad IT-koncern.