ATG

Tillsammans med ATG har vi tagit fram ett beslutstödssystem för etablering av ATG-ombud. Denna tjänst är länkad med ATGs publika karttjänst.

Tjänsten skall ge ATG en översikt över deras nuvarande anslutna ombud, pågående ansökningar, samt visa ny potential för ATG-anslutna ombud. Genom att tillhandahålla en karttjänst kan ATG direkt se de områden där de saknar ombud, samt ta del av omkringliggande potentiella kunder.