AB Trav och Galopp

AB Trav och Galopp (ATG) arrangerar spel på hästar i Sverige. Banor och ombud är spridda över hela landet och ATG hade ett behov av ett geografiskt system för beslutsstöd. Baserat på Kartenas kartverktyg C3 togs ett system fram för att bättre kunna analysera den svenska marknaden utifrån ett geografiskt perspektiv.  Detta speglas också direkt ut på den publika sökfunktionen.

ATG publik webbtjänst