Ledningskollen.se

Kartena har på uppdrag av Decerno byggt webbtjänsten Ledningskollen.se åt PTS (Post- och telestyrelsen).

Ledningskollen.se är en satsning för att minska skadorna på samhällets viktiga infrastruktur. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.

Ledningskollen har varit rikstäckande sedan 1 december 2010. Idag är över 400 ledningsägare anslutna och systemet har fler än 120.000 användare. Årligen skapas över 100.000 förfrågningar i systemet. Erfarenheterna är goda och visar att antalet grävskador minskat kraftigt.

Bakom Ledningskollen.se står ett stort antal företag, myndigheter och organisationer. Bland annat: Maskinentreprenörerna, Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi , Trafikverket, Svenska Kraftnät, Tele2, Telenor, Skanova och Vattenfall. Arbetet samordnas av kommunikationsmyndigheten PTS.

Nedan är en instruktionsfilm som visar en del av systemet