Västtrafik

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Kartena har under ett antal år försörjt Västtrafik med webbaserade GIS-tjänster som stöd för deras geografiskt utspridda verksamhet. Under 2009-2011 har Kartena tillsammans med KnowIT utvecklat Västtrafiks nya webbplats. På den nya webbplatsen som lanserades 2012 har kartfunktioner en viktigare roll än tidigare.