Tjänster

Din partner för projekt inom geografisk IT

Systemutveckling

Kartena har lång erfarenhet av projekt inom geografisk IT. Vi är vana vid att arbeta med olika teknikplattformar och att utgå ifrån kundens behov och förutsättningar.

Vi arbetar långsiktigt och är en pålitlig partner. Vårt professionella arbetssätt, en god finansiell stabilitet och tillhörigheten till Addnode-koncernen skapar goda förutsättningar. Samtidigt är vi ett litet entreprenörsdrivet bolag med den lyhördhet som det innebär.

Vi på Kartena ser många fördelar med att tillämpa agil utveckling, både för våra kunder och för oss som företag. Den agila metod vi använder oss av är Scrum och vi har flera certifierade Scrum-masters. Läs mer om Scrum på scrum.org och på Wikipedia.

För att en webbtjänst eller ett system ska bli lyckat så måste det både vara lätt att använda och tilltalande för ögat. Därför har vi på Kartena flera interaktionsdesigners som i ett tidigt skede kan se till att vi utvecklar med slutanvändaren i fokus.

De bästa sättet att ta reda på om Kartena är en framtida partner för er, är att fråga våra kunder. Kontakta oss så tar vi fram en lista med aktuella referenser.