Kompetens

Vi älskar ny teknik!

Programmeringsråk och utvecklingsmiljöer

Vi tar teknikval på allvar. Vi älskar ny teknik, och arbetar medvetet med att hålla oss à jour med det senaste. Vi behåller samtidigt en bred kompetens inom beprövade tekniker, för att kunna använda det som passar bäst i varje enskild kundlösning. Lättrörlighet och ständig förnyelse är ledord inom vår teknikutveckling.

Javascript

Javascript är en kärna inom det mesta vi bygger, i och med ett tungt webb-fokus. Vi har kompetens och erfarenhet av att bygga stora Javascript-applikationer och använder både egenutvecklade ramverk och moderna open source-bibliotek så som React, Leaflet, Bootstrap och jQuery. Vi har även gjort arbete med Javascript på server-sidan i Node.js, och förväntar oss att arbeta mer med det i framtiden.

.NET

Vi har mångårig erfarenhet av Microsofts .NET-plattform, och har levererat en stor mängd lösningar baserade på ASP.NET, på senare tid då främst ASP.NET MVC.

Java

Kartena har en mer än tioårig historik inom Java-utveckling, och har utvecklat både produkter och kundlösningar på den plattformen. Mängden Java har minskat något på senare tid, till förmån för .NET och mer renodlade Javascript-lösningar, men vi underhåller flera lösningar, och bedriver Java-utveckling när det passar kunden bäst.

Karttjänster

Mångårig erfarenhet av att vidarförädla data från t ex Lantmäteriet eller Open Street Map för att kunna erbjuda kunder den kartlösning de behöver.

Vi erbjuder många standardiserade karttjänster som kan användas i GIS-program eller kundsystem.

GIS-system

Vi tar GIS till webben med hjälp av Open Source komponenter. Slipp dyra licenser och tillgängliggör geografisk information för alla inom din organisation eller för dina kunder.

Förvaltning av system

Genom gott och nära samarbete med våra kunder har Kartena lång erfarenhet av att förvalta och vidarutveckla sytem.