Open Source

Kartena har en uttalad strategi att använda sig av open source-lösningar så ofta det är möjligt

Utvecklingen av öppna GIS-lösningar har ökat dramatiskt de senaste åren och det finns idag gott om öppna lösningar som täcker de behov Kartena har. Dessa lösningar är dessutom ofta bättre och nästan alltid mer flexibla än konkurrerande stängda alternativ.

Kartena har en uttalad strategi att använda sig av open source-lösningar så ofta det är möjligt. Det finns flera skäl till det:

  • Färre risker – stängda system går inte att modifiera om det skulle behövas (t.ex. på grund av nya kundkrav)
  • Ekonomiska besparingar – öppna system är vanligtvis kostnadsfria
  • Ständig utveckling – en aktiv utvecklargrupp förfinar produkter och plattformar
  • Flexibilitet – Möjlighet att anpassa till den egna organisationens behov
  • Säkerhet – många ögon bidrar till att svagheter upptäcks snabbare
  • Transparens – det går ofta att kontakta utvecklare direkt för att få svar på tekniska frågor

Kartena har stor erfarenhet av följande open source-projekt:

Kartena har bidragit till flera open source-projekt. Vi har byggt stöd för lokala projektioner i Leaflet (Proj4Leaflet), och TileStache. Vi har även byggt verktyg för panorering och zoomning och för att redigera geometrier i Leaflet.

Följ våra Open Source-projekt på GitHub https://github.com/kartena