Utvecklingsmiljö

Vi tar teknikval på allvar. Vi älskar ny teknik, och arbetar medvetet med att hålla oss ajour med det senaste. Vi behåller samtidigt en bred kompetens inom beprövade tekniker, för att kunna använda det som passar bäst i varje enskild kundlösning. Lättrörlighet och ständig förnyelse är ledord inom vår teknikutveckling: att alltid ifrågasätta tidigare arbete gör att vi bygger på solid erfarenhet samtidigt som vi inte fastnar i gammalmodiga eller tungrodda lösningar.

Javascript
Javascript är en kärna inom det mesta vi bygger, i och med ett tungt webb-fokus. Vi har kompetens och erfarenhet från att bygga stora Javascript-applikationer och använder både egenutvecklade ramverk och moderna open source-bibliotek så som Backbone.js, Leaflet, Twitter Bootstrap och jQuery. Vi har även gjort arbete med Javascript på server-sidan i Node.js, och förväntar oss att arbeta mer med det i framtiden.

.NET
Vi har mångårig erfarenhet av Microsofts .NET-plattform, och har levererat en stor mängd lösningar baserade på ASP.NET, på senare tid då främst ASP.NET MVC. Tillsammans med SQL Server utgör .NET grunden i våra största lösningar.

Java
Kartena har en mer än tioårig historik inom Java-utveckling, och har utvecklat både produkter och kundlösningar på den plattformen. Mängden Java har minskat något på senare tid, till förmån för .NET och mer renodlade Javascript-lösningar, men vi underhåller flera lösningar, och bedriver indirekt viss Java-utveckling genom utveckling för Android.

Vi använder dagligen även SQL Server, MySQL, Python, Apache och ett flertal andra tekniker. Vi ser teknisk mångfald som en av våra styrkor.